Радар


Радар нь Сэйфбит компанийн мэргэжилтнүүд нээлттэй эхийн системүүд дээр суурилан хөгжүүлсэн сервер системүүдийг хянах онлайн систем юм. Тухайн байгууллагын гадаад сүлжээнд байрлах сервер системүүдийн цахим аюулгүй байдлыг тогтмол хугацаанд шалгаж, шинээр илэрсэн халдлагуудад өртөх боломжтой эсэхийг цаг алдалгүй тодорхойлно.


Радар нь одоогоор хөгжүүлэлтийн шатанд явж байгаа бөгөөд тун удахгүй үйлчилгээнд нэвтрүүлэх болно. Та уг үйлчилгээг сонирхож байвал доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү. Бид албан ёсоор үйлчилгээг нээх үед танд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх болно.

* заавал бөглөх шаардлагатай